วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-12.00   ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ กรณีขอจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ห้องประชุมมนินทร์  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
13.00-15.00   ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือและประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัดสินแข่งทักษะทางวิชาการ งานวันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี  ห้องแกรนด์บอลรูม 10 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์