วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00-18.00   ประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรคุณธรรม(เขตคุณธรรมต้นแบบ)​ (วันที่ 2)  เขาสก​ อ.พนม  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์