วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00-18.00   ประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรคุณธรรม(เขตคุณธรรมต้นแบบ)​ (วันที่ 3)  เขาสก​ อ.พนม  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
17.30-19.00   ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี  ศูยน์วัฒนธรรมศึกษา(เรือนสี่ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์