วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00-18.00   ร่วมพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์​ โรงเรียนวัดประเดิม  โรงเรียนวัดประเดิม​ อ.เกาะสมุย  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์