วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   ประเมินวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนบ้านปลายแหลม อำเภอเกาะสมุย  นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์