[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   school_sr105   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  -
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทรโรงเรียน  077447090
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   school_sr105   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ผู้อำนวยการ  นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทรโรงเรียน  077447090
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-2964-6364
  
ภาพสมาชิก
   school_sr106   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ พูลผล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  aomphichi@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5269-7952
  
ภาพสมาชิก
   school_sr106   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย เพ็งเคียน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  aomphichi@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3710-6561
  
   school_sr107   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ่jojobobo1987@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5419-5687
  
   school_sr109   โรงเรียนวัดแจ้ง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วรรณา จินา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9727-8792
  
   school_sr110   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
  ผู้อำนวยการ  นายจรัญ ทองปัสโนว์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1597-6309
  
   school_sr111   โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  school_sr111
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5417-8457
  
ภาพสมาชิก
   school_sr112   โรงเรียนวัดประเดิม
  ผู้อำนวยการ  นางพิลดา รัตนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1795-2164
  
ภาพสมาชิก
   school_sr112   โรงเรียนวัดประเดิม
  ผู้อำนวยการ  นางพิลดา รัตนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1795-2164
  
ภาพสมาชิก
   school_sr113   โรงเรียนวัดภูเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
  ที่ตั้ง  232/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทรโรงเรียน  wpktschool@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9721-1059
  
ภาพสมาชิก
   school_sr114   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เบญจวรรณ บุญสิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6950-9665
  
ภาพสมาชิก
   school_sr115   โรงเรียนวัดสันติวราราม
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  watsantischool@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1304-7862
  
ภาพสมาชิก
   school_sr116   โรงเรียนวัดกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  yipphooritat@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1747-3301
  
ภาพสมาชิก
   school_sr117   โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  fonk12@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7419-3010
  
ภาพสมาชิก
   school_sr118   โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ทองถึง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1416-0404
  
   school_sr121   โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
  ผู้อำนวยการ  นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  thongchai.san@surat1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9731-4689
  
   school_sr122   โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ผู้อำนวยการ  นางจริยา บัวแย้ม
  ที่ตั้ง  90 ม.8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
  เบอร์โทรโรงเรียน  077-349270
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5472-4588
  
ภาพสมาชิก
   school_sr124   โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัช เพียรเกษตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3635-3495
  
   school_sr125   โรงเรียนวัดสมัยคงคา
  ผู้อำนวยการ  นางสิริภรณ์ อัตภิญโญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  4444
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-2990-6025
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.