สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
  ผู้อำนวยการ  นายจรัญ ทองปัสโนว์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr111

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนวัดประเดิม
  ผู้อำนวยการ  นางธชษภร รัตนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนวัดประเดิม
  ผู้อำนวยการ  นางธชษภร รัตนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนวัดภูเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
  ที่ตั้ง  232/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทร  wpktschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เบญจวรรณ บุญสิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนวัดสันติวราราม
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watsantischool@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนวัดกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  yipphooritat@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวเสาวนี พรมแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  fonk12@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ทองถึง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเบ็ญจวรรณ มุนเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr119

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนงค์นพพร ฟิลิป
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0878811353

  
   13   โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
  ผู้อำนวยการ  นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thongchai.san@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
  ที่ตั้ง  90 ม.8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
  เบอร์โทร  077-349270

  
   15   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอมราวดี จันทนานนท์ เลย์ตัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   16   โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัช เพียรเกษตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   17   โรงเรียนวัดสมัยคงคา
  ผู้อำนวยการ  นางสิริภรณ์ อัตภิญโญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  4444

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.