สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนบ้านบางรักษ์
  ผู้อำนวยการ  นางจริยา บัวแย้ม
  ที่ตั้ง  4/33 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  baanbaanrak@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านปลายแหลม
  ผู้อำนวยการ  นางนงลักษณ์ พาจันดี
  ที่ตั้ง  47/12 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  077425464 และ banplaileamschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านปลายแหลม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวุฒิศักดิ์ เปรมประชา
  ที่ตั้ง  47/12 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
  เบอร์โทร  077425464 และ banplaileamschool@gmail.com

  
   4   โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล สมคะเน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  baannhakai@surat1.go.th

  
   5   โรงเรียนบ้านหาดงาม
  ผู้อำนวยการ  นายโสมนัส ศรีขวัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   6   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  ผู้อำนวยการ  นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทร  077447090

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย เพ็งเคียน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  aomphichi@gmail.com

  
   8   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายดำรงพล อินทจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ่jojobobo1987@hotmail.co.th

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนวัดคุณาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววัชดาภรณ์ ทิวคง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr108

  
   10   โรงเรียนวัดแจ้ง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วรรณา จินา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
  ผู้อำนวยการ  นายจรัญ ทองปัสโนว์
  ที่ตั้ง  1/22 ม.2 ต.บ่อผุด
  เบอร์โทร  school_sr111

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนวัดประเดิม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสวาท มีเพียร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   14   โรงเรียนวัดภูเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นายอภิเดช จิตรมุ่ง
  ที่ตั้ง  232/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
  เบอร์โทร  wpktschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เบญจวรรณ บุญสิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดสันติวราราม
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watsantischool@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนวัดกลาง
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นางสาวสุวรรดี สังข์ปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  yipphooritat@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวเยาวลักษณ์ บุญลาภ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  fonk12@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ทองถึง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   20   โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเบ็ญจวรรณ มุนเนียม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_sr119

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนงค์นพพร ฟิลิป
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทร  0878811353

  
   22   โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
  ผู้อำนวยการ  นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thongchai.san@surat1.go.th

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
  ที่ตั้ง  90 ม.8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
  เบอร์โทร  077-349270

  
   24   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางทิพย์อมร ทวีโชติภัทรกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัช เพียรเกษตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   26   โรงเรียนวัดสมัยคงคา
  ผู้อำนวยการ  นางสิริภรณ์ อัตภิญโญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  4444

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.